O KONGRESIE

Miejsce

G2A ARENA

Data

15 marca 2018

Czas

09:00 - 16:30

O Kongresie

Kolejne edycje Kongresu „Fly&More” skupiają się na najbardziej aktualnych wydarzeniach w branży lotniczej, dając jednocześnie doskonałą okazję do indywidualnych rozmów, dyskusji. W tegorocznej edycji naszym tematem przewodnim będzie możliwość zarabiania pieniędzy w łańcuchu wartości transportu lotniczego w obliczu Brexitu i zmieniających się trendów w travelretail.

Po co to robimy?

Aby:

 • Omówić zagadnienie, które do tej pory jest mało dyskutowane, a ma istotne znaczenie dla działalności lotnisk regionalnych.
 • Zastanowić się jak można myśleć o zwiększeniu przychodów w zmiennych okolicznościach rynkowych.
 • Zaznaczyć swój głos w dyskusji o przyszłości branży.

Dla kogo to robimy?

Naszą ambicją jest zorganizować forum dyskusji na tematy ważne dla lotnisk regionalnych. Kongres skierowany jest do lotnisk – przede wszystkim regionalnych i podmiotów działających na lotniskach, w otoczeniu lotnisk i na rzecz lotnisk. Ma stanowić miejsce wymiany doświadczeń, opinii, rekomendacji z pożytkiem dla wszystkich podmiotów dla których transport lotniczy stanowi istotny element biznesu.

Jakie są korzyści?

 • Wydobycie innowacyjnych pomysłów dotyczącychdziałalności non-aviation w zmieniającym się otoczeniu.
 • Wypracowanie potencjalnych rozwiązań służącychzwiększeniu przychodów portu lotniczego i podmiotówkomercyjnych działających na lotnisku.
 • Możliwość spotkania się i dyskusji z partneramidziałającymi na lotnisku mającymi te same cele.
 • Wzmocnienie wizerunku portu lotniczego jako otwartegopodmiotu, który współpracuje z partnerami i szuka wspólniewartości biznesowych.

PROGRAM

 • 09:00 – 10.00
  Rejestracja i poranna kawa
 • 10:00 – 10:15
  Otwarcie kongresu
 • 10:15 – 10:45
  Prezentacja otwierająca
  Prezentacja: Co oznacza Brexit dla branży lotniczej w Europie? Sesja Q&A
 • 10:45 – 12:30
  Część 1: Brexit
 • 10:45 – 11:00
  Prezentacja wprowadzająca do dyskusji
  Status negocjacji UE-Wielka Brytania, negocjacje w transporcie, interesy Polski w negocjacjach.
 • 11:00 – 12:00
  Panel dyskusyjny: Wpływ Brexitu na sytuację branży lotniczej w Polsce:
  • Ryzyka dla wolumenu ruchu lotniczego.
  • Wzrost czy spadek obrotów handlu na lotniskach.
  • Jak zarobić, a przynajmniej nie stracić, na Brexicie.
  Interaktywna dyskusja z uczestnikami
 • 12:00 – 12:30
  Praca warsztatowa
  Prace warsztatowe, moderowane przez eksperta, w formule burzy mózgów będą prowadziłyby do wypracowania 2-3 kluczowych kwestii dotyczących interesów branży lotniczej w kontekście Brexitu – obszarów potencjalnego lobbyingu dla branży.
 • 12:30 - 16:00
  Część 2: Komercja
 • 12:30 – 13:00
  Prezentacja innowacyjnych rozwiązań wspierających branżę lotniczą
  Nowe technologie w służbie sprzedaży – prezentacja projektu badawczo rozwojowego realizowanego przez Samsung, Baltona i PL Rzeszów.
 • 13:00 - 14:00
  Lunch
  W czasie przerwy lunchowej zapraszamy do odwiedzenia „Strefy Samsunga”, gdzie będą prezentowane najnowsze rozwiązania techniczne oferowane przez firmę Samsung dla lotnisk i firm działających na lotniskach.
 • 14:00 – 14:30
  Prezentacja wprowadzająca do dyskusji
  Zmieniające się trendy w travel retail.
 • 14:30 – 16:00
  Panel dyskusyjny: Możliwości wzrostu przychodów pozalotniczych:
  • Nowe trendy w Travel Retail i Food&Beverage.
  • Analizy i badania – znajomość klienta.
  • Innowacje techniczne i organizacyjne.
  • Współpraca lotnisk i koncesjonariuszy.
  Interaktywna dyskusja z uczestnikami
 • 16:00 – 16:30
  Część 3: Nowe technologie na lotniskach
  Prezentacja
 • 16:30 – 16:45
  Podsumowanie i zamknięcie konferencji
  Port Lotniczy Rzeszów, G2A Arena, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

PRELEGENCI

Michael Dembinski

Urodzony w Londynie.  Jest absolwentem dwóch londyńskich uniwersytetów; Warwick University oraz The City University. Przez 16 lat pracował dla Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego, w tym przez 11 lat był głównym redaktorem CBI News. W roku 1997 wraz z kolejną generacją swojej rodziny przeniósł się do Warszawy i podjął pracę jako dyrektor komunikacji w Polskiej Telewizji Kablowej (obecnie UPC Polska). W latach 199-2002 Michał Dembinski był dyrektorem zarządzającym w polskim oddziale Trader.com, a od roku 2002 pracuje jako główny doradca w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej. Regularnie pojawia się w mediach i na konferencjach o tematyce gospodarczej komentując przebieg mającego odbyć się Brexitu i jego konsekwencji dla przedsiębiorców i poszczególnych branż w przemyśle i usługach.

Wojtek Ławniczak

Od dziewiętnastu lat doradza w rozwoju, realizując projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i design strategiczny. Jeden z pionierów podejść service design i design thinking w Polsce. Przez dziesięć pracował jako doradca PwC, dziś pracuje z korporacjami, firmami rodzinnymi i instytucjami jako doświadczony moderator procesów innowacyjnych, strateg i projektant usług. Współzałożyciel Service Design Polska, właściciel Very Human Services i klenergy – firm zajmujących się innowacją i projektowaniem w oparciu o podejście human-centred.

Michał Fijoł

Członek Zarządu LOT ds. handlowych. Menadżer z dużym międzynarodowym doświadczeniem. W LOT od stycznia 2016 r. pełnił rolę Pełnomocnika Zarządu ds. handlowych. Na początku marca Rada Nadzorcza Spółki mianowała go Członkiem Zarządu ds. handlowych. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie ze stopniem doktora na kierunku Ekonomia. Jako stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz rządu austriackiego studiował również na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.
W ciągu przeszło 10 lat kariery zawodowej pracował dla międzynarodowych gigantów medialnych: niemieckiego koncernu Axel Springer, szwajcarskiej spółki Ringier, francuskiego portalu Aufeminin.com oraz czołowego ogólnoeuropejskiego portalu rekrutacyjnego StepStone. Ceniony ekspert branży cyfrowej, odpowiedzialny za rozwój biznesowy. Zarządzał kilkoma przedsięwzięciami z zakresu Internetu i technologii.

Adam Hamryszczak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Odpowiada za realizację programów Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Polska Wschodnia 2014-2020, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013 i 2014-2020. Koordynuje wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych.
Od 2008 r. związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, początkowo z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od od lipca 2014 r. dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
Uzyskał tytuł licencjata w zakresie administracji na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.
28 maja 2015 r. został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Sebastian Gościniarek

Jeden z założycieli i partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracował dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizował projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.
Szczególnie angażuje się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuje też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują go zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobył tytuł MBA.

Bartosz Baca

Jeden z założycieli i partnerem w BBSG. Jest też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego poszukuje nowych modeli wzrostu przychodów poza lotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi, a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje go obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.
Pracuje dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.
Wcześniej pracował w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

ORGANIZATORZY

G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce to najnowocześniejszy obiekt biznesowy na terenie województwa podkarpackiego. Budynek G2A Arena położony jest na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Ten najnowocześniejszy i największy obiekt biznesowy położony na Podkarpaciu specjalizuje się w organizacji imprez targowych, eventów, wystaw, kongresów i konferencji - zarówno regionalnych, jaki i ogólnopolskich. Należy dodać, że G2A Arena to nie tylko obiekt, ale przede wszystkim zespół ekspertów i specjalistów wyróżniających się bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w organizacji wydarzeń m.in. dla sektora publicznego, nauki, szeroko pojętego biznesu, w tym branży lotniczej.

Rzeszowskie lotnisko to lider wśród portów regionalnych w Polsce obsługujących do 1 mln pasażerów rocznie. W 2017 roku z jego usług skorzystało prawie 700 tys. osób. Posiada nowoczesny terminal pasażerski, jedną z najdłuższych dróg startowych w kraju (3200 m) oraz zmodernizowane płyty postojowe. Jego atutem jest doskonałe połączenie z głównymi szlakami komunikacyjnymi - autostradą A4 i drogą ekspresową S-19. W 2017 roku do użytku został oddany nowoczesny terminal Cargo, poszerzając tym samym ofertę lotniska o wysoką jakość magazynowania i obsługi towarów. Od 2017 roku port dysponuje również systemem ILS kategorii II, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo operacji lotniczych. W zlokalizowanych na terenie portu lotniczego największych w Polsce hangarach remontowych prowadzona jest działalność w zakresie obsługi technicznej i remontów statków powietrznych. Lotnisko w Jasionce jest przygotowane do obsługi wszystkich rodzajów transportu lotniczego.
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka oferuje regularne, codzienne połączenia do Warszawy, Londynu i Monachium oraz (2-3 razy w tygodniu) do Dublina, Manchesteru, Bristolu, East Midlands i Glasgow. W marcu br. PLL LOT rozpocznie regularne loty z Jasionki do Tel-Awiwu, a w kwietniu uruchomi cotygodniowe rejsy transatlantyckie na nowojorskie lotnisko Newark, wykonywane przez samoloty Boeing 787 Dreamliner.

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY