Strona główna » O czym pamiętać podczas rozwodu?

O czym pamiętać podczas rozwodu?

od dev4
prawnik

Najtrudniejszym elementem rozwodu jest dogadanie się małżonków co do spornych kwestii, czyli tych dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem czy wysokości alimentów płaconych przez jedną ze stron. Jednak jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której część zapomina podczas postępowania sądowego, a mianowicie podział majątku, który także odgrywa istotną rolę.

Czym jest majątek wspólny małżonków?

Majątek, jaki posiadają małżonkowie. dzieli się na osobisty i wspólny. W trakcie rozwodu podziałowi podlega ten drugi z wymienionych. Powstaje on w momencie zawarcia związku małżeńskiego. W jego skład wchodzą wszystkie przedmioty, które zostały nabyte podczas trwania tzw. ustawowej wspólności majątkowej.

Jako majątek wspólny w szczególności uznaje się wynagrodzenie pobierane przez każdego z małżonków z miejsca pracy, środki należące do funduszu emerytalnego zarówno żony, jak i męża oraz składki wpłacane w ramach ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wszystkie przedmioty oraz urządzenia domowe, które używane były przez obojga małżonków – także w sytuacji, gdy weszli w ich posiadanie poprzez dziedziczenie czy darowiznę.

Podział majątku wspólnego jest możliwy dopiero po sfinalizowanym rozwodzie lub w sytuacji, gdy przeprowadzenie całego procesu nie spowoduje zbyt dużej zwłoki w postępowaniu.

Jak przebiega podział majątku wspólnego między małżonkami?

Podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony w dwóch formach. Pierwszy sposób jest umowny i następuje w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego. Może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy każdy z małżonków zgadza się co do podziału i obie strony są w stanie porozumieć się w tej kwestii. Taki podział obejmuje cały majątek bądź jedynie jego pewną część.

Drugi sposób na podział majątku wspólnego stanowi postępowanie sądowe. Odpowiedni wniosek powinien zostać złożony przez jednego z małżonków do sądu rejonowego.

Majątek wspólny zwykle dzielony jest na pół, aby każdy z małżonków mógł otrzymać jego równą część. Zdarza się jednak, że ustalane zostają indywidualne warunki. W takiej sytuacji większa część trafia w ręce małżonka, który bardziej przyczynił się do budowania tegoż majątku. Jednak wtedy zachodzi konieczność złożenia odpowiednich dowodów przez stronę pragnącą otrzymać większą część, które wskażą, że faktycznie jej wkład był bardziej znaczący.

Podział majątku, Kraków

Postępowanie mające na celu podział majątku nie należy do łatwych czy nieskomplikowanych. Z tego względu w jego trakcie warto skorzystać z usług oferowanych przez adwokatów, którzy doradzą, w jaki sposób należy przeprowadzić całą procedurę, aby jej wynik był najkorzystniejszy dla obu stron. Prawnicy zajmujący się sprawami związanymi z podziałem majątku w Krakowie są specjalistami od prawa cywilnego, dzięki czemu potrafią zaproponować optymalne rozwiązania. W zakres ich usług wchodzi przygotowanie umowy, która pozwoli na umowny podział majątku, a także zapewnienie reprezentacji podczas toczonego postępowania sądowego.

0 Komentarz

Podobne