Strona główna » Oznakowanie parkingu – jak powinno wyglądać?

Oznakowanie parkingu – jak powinno wyglądać?

od dev4
parking

Samochód już od dawna przestał być rzeczą, na którą może pozwolić sobie jedynie nieliczne grono osób. Z roku na rok, kupowanych i rejestrowanych, jest coraz więcej aut, które potem, w ogromnych ilościach można spotkać na ulicach. I choć samochód to niewątpliwie duże ułatwienie i komfort, to ich liczba nie zawsze ma pozytywne konsekwencje. Więcej samochodów oznacza mniej miejsc na ich parkowanie i ogromny chaos związany z pozostawieniem ich w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Aby uniknąć problemów tej natury, istnieje potrzeba do tworzenia coraz większej ilości legalnych miejsc parkingowych. Należy jednak pamiętać, że powinny być one odpowiednio oznakowane, żeby nie narażać kierowców na niepotrzebne problemy.

Pionowe i poziome znaki, a może coś więcej?

W poniższym artykule dowiesz się, jak powinno wyglądać prawidłowe oznakowanie parkingu, aby nie mieć wątpliwości co do tego, że zostawia się swoje auto w dozwolonym do tego miejscu.

Prawidłowe oznakowanie parkingu – przepisy

Co do tego, czym jest parking, chyba nikt nie ma wątpliwości. Jest nim specjalnie wyznaczone miejsce, w którym można zostawić swój pojazd, w chwili gdy się z niego nie korzysta, tak aby nikomu on nie przeszkadzał (na przykład innym uczestnikom ruchu drogowego). Jednak nie jest to informacja, która wyczerpuje cały temat. Parking, to wydzielona część infrastruktury, która podlega konkretnym przepisom prawnym i musi spełniać obowiązujące w danym czasie wymogi prawa budowlanego i zawarte w Kodeksie Ruchu Drogowego zasady. W tym przypadku ważne jest prawidłowe oznakowanie parkingu, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Jednym z najważniejszych oznakowań jest, wszystkim dobrze znana biała litera „P” na niebieskim tle, umieszczona na kwadratowym znaku drogowym. Ten znak informuje kierowców, że można zaparkować w wyznaczonym do tego miejscu, jednak najczęściej, nie jest to jedyną informacją, jakiej kierowcy chcący zaparkować szukają. O czym jeszcze może powiadamiać znak? O tym czym parking jest płatny, strzeżony, dla kogo jest przeznaczone konkretne miejsce parkingowe lub cały parking. Z tego powodu powstała klasyfikacja na oznakowanie poziome i pionowe, której wyjaśnienie pomoże Ci w prawidłowym parkowaniu.

Oznakowanie pionowe i poziome parkingu

Parkingi, ale również wszystkie miejsca, w których dozwolony jest postój pojazdów, muszą być wyraźnie i w prawidłowy sposób oznakowane, za pomocą znaków pionowych i poziomych. Oznakowanie poziome to znaki umieszczane na konkretnej nawierzchni. Wyznaczane są one przy pomocy linii P-18 lub P-19, a ich użycie zależy od sposobu parkowania w wyznaczonym obrębie. Dodatkowo, oznakowanie poziome parkingu uwzględnia również strzałki P-8, wskazujące kierunek ruchu, linie P-13 lub P-14, uzupełniające oznakowanie pionowe, a w przypadku parkingu dla osób niepełnosprawnych, poza oznakowaniem poziomym, powinno też występować oznakowanie pionowe i nawierzchnia w kolorze niebieskim. Oznakowanie pionowe natomiast, to tabliczki, których zastosowanie zależy od przyjętej na danym parkingu organizacji ruchu. Najczęściej stosowany jest znak D-18, który uzupełnia się w inne pomocnicze tablice, jeśli zajdzie taka potrzeba. Liczba, rozmiar i dobór znaków parkingowych zawsze zależy od konkretnego obszaru, w jakim istnieje potrzeba ich użycia. Oprócz wyżej wymienionych znaków występuje również dodatkowe oznaczenie, takie jak znak D-39a, pojawiający się najczęściej przy granicy i oznaczający opłaty drogowe, czy znak P-20, czyli popularna koperta, która jest zarezerwowana dla określonych pojazdów.

Dobrze oznaczona przestrzeń parkingowa

Parking to element zagospodarowania terenu, który powinien być sformalizowany. Oznacza to między innymi, że jest obiektem, który stanowi widocznie wyodrębnioną i w odpowiedni sposób oznakowaną przestrzeń. To wszystko gwarantuje kierowcom bezpieczne pozostawianie swoich pojazdów, w miejscach, w których nie narażą się na za żadne nieprzyjemności i negatywne konsekwencje prawne.

0 Komentarz

Podobne